Sejlerskolen

IMG_6453Sejlerskolen

Sejlerskolen i VSB er primært for voksne, der ønsker at lære at sejle og beherske en sejlbåd under alle forhold og i alt slags vejr.

Sejlerskolen henvender sig til personer

  • Uden sejlererfaring, som ønsker at lære at sejle i sejlbåd.
  • Som har nogen sejlererfaring, men gerne vil have noget rutine.
  • Sejlere og nybegyndere som ønsker at få søfartsstyrelsens duelighedsbevis.

Instruktørerne

Er erfarne sejlere med duelighedsbevis eller yachtskipper bevis. Undervisningsprogrammet fastlægges af sejlerskolens ledelse og instruktører på basis af søfartsstyrelsens krav. Den praktiske undervisning sker i sejlsæsonen fra maj til september afsluttende med prøveafholdelse sidst i september måned eller første weekend i Oktober.Der holdes normalt sommerferie i 4 uger i hele Juli måned. Individuel sejlads kan aftales med instruktøren såfremt skolebåden er ledig i sommerferien.

Sæson forløb

Eleverne vil i løbet af en sæson modtage undervisning 10-12 aftener. Ud over selve undervisningen arrangerer sejlerskolen diverse udflugtsaktiviteter som man forventes at deltage i helt eller delvist. Natsejladsen i September er obligatorisk hvis man vil indstilles til prøve i praktisk sejlads.

Praktisk prøve til “Dueligheduelighedsbevis2015dsbeviset”

Som afslutning på undervisningen tilbydes prøve, der indgår som den praktiske del af ’Duelighedsprøven’. Normalt indebære det  2 sæsoner for at blive indstillet til den praktiske prøve, men naturligvis har kursisterne forskellige forudsætninger og man kan derfor godt gå op efter et år hvis det vurderes at man er klar.

Navigationsundervisning gennemføres enten i en af de andre sejlklubber i fjorden som VSB samarbejder med eller på aftenskole.

 

Andre sider

Tilmelding til  Sejlerskolen

Ring eller skriv til sejlerskolens leder Henrik Jørgensen: 27 28 58 90

E-mail: sejlerskolen@vsb.dk