Veddelev Strands Bådelaug

Seneste Nyt

Orientering om Corona, generalforsamling og nytårskur.

Corona situation gør igen alt lidt usikkert, men som en orientering kan oplyses, at bestyrelsen planlægger, at næste generalforsamling afholdes Onsdag d. 23 marts 2022. Det vil sige at indkaldelse m.m. udsendes senest primo uge 7. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at forslag fra medlemmerne til behandling på […]

Roskilde sejlklub Inviterer til Klubaften d. 14.dec.

Den. 14.dec. Thomas Veber: UDFORDRINGEN – En umulig sejlads fra Mallorca til Marstal :  

Herreløse Joller

Kære alle, Der er før blevet skrevet ud om herreløse joller på havnen og vi har stadig 4 joller liggende som vi ikke kender ejerne til. Bådene er alle tidligere blevet annonceret herreløs og vi giver nu en endelig frist til 1. januar for at få sat navn og medlemsnummer […]

OPSLAGSTAVLEN

Pas på, der er tyve på spil i vores havn

Lad os alle være opmærksom, når vi færdes på havnen og spørg endelig personer i møder, hvad de laver der. Det kunne jo være et potentielt nyt medlem, eller det kunne være nogen, med knap så pæne hensigter. De første kan vi hjælpe med at blive medlem, og de andre […]

Vandscootere, jetski og lignende er forbudt på Roskilde fjord

Som det fremgår af det kort der fremgår på Roskilde Kommunens webside er sejlads med vandscootere, jetski og lignende forbudt på det meste af Roskilde fjord. Om de nærmere regler herunder om fartøjer omfattet af forbuddet, se Miljøstyrelsens hjemmeside .

Samarbejdspartnere - klik på visitkort

Tel. 59 65 93 59