Udvalg

Se siden Kontakt os for den fulde liste over udvalg og kontaktpersoner.

Havneudvalg

Udvalget varetager drift, vedligeholdelse, nyanlæg i forbindelse med VSBs faciliteter på havnen, samt udvendig og indvendig vedligeholdelse af klubhuset og dets lokaler. Endvidere forestår havneudvalget fordelingen af jollepladser, samt pladser for både på land for vinteropbevaring. Til assistance herfor ansætter bestyrelsen en lønnet havnefoged.

Formand: Knud Erik Strøyberg Klint.

Kontakt: havneudvalget@vsb.dk. Tel. (Formand): 3174 0282.

Miljøudvalget

  • orienterer medlemmer om hvordan de kan bidrage til at vedligeholde et godt miljø i havnen og Roskilde Fjord;
  • holder kontakt med andre organisationer som beskæftiger sig med miljøet i området;
  • deltager i aktiviteter som vedrører miljøet i Roskilde Fjord.

Aktiviteter

Sejlerskolen

Se siden Sejlerskolen

Kapsejladsudvalg

Se siden Kapsejlads

Aktive Maritime Seniorer

Se siden Aktive Maritime Seniorer.

Arrangementudvalg

Udvalget varetager at arrangere standerophalings- og nedhalingsbegivenheden, samt andre større klubsammenkomster.

Formand: Per Juel Hansen.