Bestyrelse

VSBs Bestyrelse 2022-23

Per Juel Hansen

Anders Vognsen

Tel. 21 71 24 06

Formand (konstitueret)
Næstformand

Udvalg:

 • Kapsejladsudvalg
 • Økonomiudvalg

Anders Terkildsen

Kasserer

Udvalg:

 • Sejlerskolen
 • Økonomiudvalg

Nina Tuxen

Tel. 40 78 75 12

Sekretær

Udvalg:

 • Arrangementsudvalg

Henrik Høj Pedersen

Tel. 28 40 04 94

Udvalg:

 • Havneudvalget (formand)

Martin Nielsen

Tel. 40 82 39 19

Udvalg:

 • Jolleudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Fiskeudvalg

Axel Pedersen

Tel. 24 63 48 73

Udvalg:

 • Klubhus
 • Arrangementsudvalg