Bestyrelse

VSBs Bestyrelse 2022-23

Anders Vognsen

Tel. 21 71 24 06

Formand

Udvalg:

  • Kapsejladsudvalg
  • Økonomiudvalg

Per Juel Hansen

Næstformand

Udvalg:

  • Arrangementsudvalg

Anders Terkildsen

Kasserer

Udvalg:

  • Sejlerskolen
  • Økonomiudvalg

Knud Erik Strøyberg Klint

Tel. 31 74 02 82

Sekretær

Udvalg:

  • Havneudvalg

Claus Olsen

Tel. 31 74 02 82

Udvalg:

Martin Nielsen

Tel. 40 82 39 19

Udvalg:

  • Jolleudvalg
  • Sponsorudvalg
  • Fiskeudvalg

Anders Ruby Nyholm

Tel. 60 24 35 64