Jollemærkater

P1030901Jollemærkater

Jollerne skal – som alle andre både i havnen – fra 2011 være forsynet med navn og hjemsted til tydelig og entydig identifikation. Det fordrer havnereglementet i øvrigt med hjemmel i en offentlig bekendtgørelse; jævnfør reglementets § 1.2 sjette pind. Fra næste år vil uidentificerbare både uden navn og hjemsted faktisk være ‘hittegods’. Bemærk i øvrigt, at hjemsted er ‘Veddelev’. Der vil på hjemmesiden – og formentlig også ved opslag i klubhuset – komme en oversigt over jollepladserne. Så ingen behøver være i tvivl om, hvor jollerne hører til.