VSL

Veddelev Strands Lystbådehavn AmbA (VSL) er et andelsselskab med 110 andelshavere, der i fællesskab ejer og driver en privat lystbådehavn omfattende moler, broer og havnepladser.

Havnen der blev indviet i 1980 har 117 pladser af forskellig størrelse. Bestyrelsen fordeler pladserne en gang årligt og der opkræves et årligt havnekontingent mellem kr. 1.000,- og kr. 3.000,- afhængig af hvor stor en plads man råder over. Se mere om pladser og fordeling under: Havnepladser

En andel handles til en værdi fastsat med udgangspunkt i den oprindelige anlægsværdi og er pr. 1.1.2022 af bestyrelsen fastsat til kr. 80.000,- kontant og giver hver andelshaver ret til tildeling af en plads til egen båd. Se mere under: Køb og salg af andele

VSL er med i Frihavnsordningen der er en aftale mellem havne, hvor bådejere kan låne hinandens havneplads uden at » betale gæsteleje «. For at udnytte ordningen skal båden have en gyldig FH etiket som udleveres ved henvendelse til havnefogeden. Se mere om Frihavnsordningen på: https://frihavne.dk/

De landværts havneanlæg, klubhus og masteskur mm. ejes og drives af sejlklubben VSB som alle andelshavere skal være medlem af.

Henvendelser om administration, køb og salg af andele sker til formanden Henrik Vahlun.

VSLs Bestyrelse

Formand Henrik Vahlun, 20375365

Næstformand Thomas Hermann, 52213445

Kasserer Kurt Jægerfeldt, 21797964

Bestyrelsesmedlem  Yngve Dane Larsen, 27516927

Bestyrelsesmedlem Anders Vognsen, 21712406