Sejlerskolen

VSB Sejlerskole

En ny sæson i VSB sejlerskole starter i april 2024

Sejlerskolen i VSB er for voksne og unge, der ønsker at lære at sejle og håndtere en sejlbåd under alle forhold og som sætter pris på naturen i alt slags vejr. Undervisningen er baseret på Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsprøven

Læs mere på Dansk Sejlunions webside: Duelighedsbeviset: Overblik (dansksejlunion.dk)

Sejlerskoleundervisningen i praktisk sejlads foregår ud fra Veddelev Havn i små hold på normalt 3 elever med en erfaren instruktør. Sejlerskolesejladserne foregår primært i VSB H-båd, der er en 8,2m lang klassisk kølbåd, som er velegnet til sejlads under alle forhold. Læs mere om H-båden på www.h-boat.dk Der sejles også et hold i en instruktørs 28 fods Shipman 28 kølbåd.

Manøvrering af sejlbåden og sejl under forskellige situationer med vejr og vind indgår i den praktiske undervisning. Håndtering af en motor er også et vigtigt element. Allervigtigst er naturligvis sikkerheden til søs, både din egen og andres. Gennemgang af dit og bådens sikkerhedsudstyr, samt træning i mand overbord manøvre m.m. er vigtige dele af undervisningen.

Sejlerskolen er også naturoplevelser, hyggelige sejladser og socialt samvær på holdet og i sejlklubben.

 

Det er sikkert noget for dig, som er:

 • Ny sejler, uden særlig erfaring, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd.
 • Sejler, med lidt erfaring, som gerne vil have udvidet viden om sejlbåde og sejlads og ønsker at tage et Duelighedsbevis.
 • Partner til en erfaren sejler, som gerne selv vil lære at kunne stå ved roret og styre og navigere båden.
 • Motorbådssejler eller speedbådssejler, som ønsker at lære at sejle en sejlbåd og som måske allerede har et Duelighedsbevis for motorbåd eller et Speedbådsbevis..
 • Sejler, som ønsker at få Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for at kunne leje en sejlbåd til en sejlerferie i udlandet eller i Danmark.
 • Erfaren sejler, som aldrig har fået taget Duelighedsbevis, men nu skal bruge det. VSB sejlerskole kan også arrangere Duelighedsprøver efter få øvelsestimer.

 

 

Sejlerskolens undervisning

Den praktiske undervisning sker på hold af normalt 3 elever med en fast instruktør på hvert hold. Der sejles hverdagsaftener omkring 2 timer pr. lektion efter nærmere aftale med holdets instruktør. Sejlsæsonen er fra maj til september med afsluttende prøve sidst i september eller først i oktober måned.

Der holdes normalt sommerferie i 4 uger i hele juli måned. Individuel sejlads kan aftales med instruktøren, såfremt skolebåden er ledig i sommerferien. Eleverne vil i løbet af en sæson modtage undervisning 10 aftener.

Sejlerskolen arrangerer sammen med eleverne forskellige aktiviteter, som man meget anbefales at deltage i, så vidt det er muligt. . Der afholdes i april måned en introduktions aften, og i slutningen af juni inden sommerferien holdes der en sommeraftensejlads for alle elever med familie. Natsejladsen i september er obligatorisk, hvis man vil indstilles til prøve i praktisk sejlads.

 

Sejlerskolens instruktører

Instruktørerne er erfarne sejlere med Duelighedsbevis eller Yachtskipperbevis. Undervisningsprogrammet er baseret på Dansk Sejlunion og Søfartsstyrelsens krav til Duelighedsprøven i praktisk sejlads i en sejlbåd. Undervisningen i sejlerskolen tilpasses til det enkelte hold. Sejlerskolens undervisning til Duelighedsprøven er generelt baseret på et 2-årigt forløb. Erfarne sejlere kan dog ofte klare prøven på 1 sæson, såfremt de ønsker det

Som afslutning på undervisningen tilbydes eleverne en prøve med en censor til den praktiske del af Duelighedsprøven. Det er naturligvis frivilligt, om man vil op til prøve, og hvornår man vil op til prøve. Normalt vil man efter 2 sæsoner blive indstillet til den praktiske prøve. Erfarne kursister kan godt indstilles efter1 sæson

 

 

Teoretisk undervisning til“Duelighedsbeviset”

Ønsker man at opnå Duelighedsbevis, skal man udover praktisk prøve også bestå teoretisk prøve i navigation. Begge dele skal være bestået for, at man kan få et Duelighedsbevis. . Den teoretiske navigationsundervisning til Duelighedsbevis tilbydes ikke i VSB sejlerskole

Der henvises i stedet til enten VSB nabosejlklubber eller aftenskolerne. Alternativt findes der på nettet et online kursus på www.duelighed.dk Kurset kan også arrangeres som en studiekreds i VSB sejlerskole.

 

Tilmelding-til Sejlerskolen

Deltagelse i VSB sejlerskole kræver medlemskab af VSB.

Ny sæson og nye sejlerskolehold starter i april 2023

Kontakt til sejlerskolen på mail: sejlerskolen@vsb.dk

Henvendelse og yderligere information om VSB sejlerskole til Piet Jansen. Mobil 40 57 73 31

 

Priser:

 • Seniorer over 25 år: Medlemskab af VSB* kr. 700 – Sejlerskolegebyr kr. 1200
 • Samlevende seniorer (pr. medlem): Medlemskab af VSB* kr. 400 – Sejlerskolegebyr kr. 1200
 • Unge under 25 år (over 16 år): Medlemskab af VSB* kr. 300 – Sejlerskolegebyr kr. 380
 • Nye medlemmer i sejlerskolen betaler kun ½ kontingent og ikke indskud det første år.
 • Sejlerskolegebyret inkluderer udover undervisningen DS bogen: ”Gast” og diverse materialer til brug i undervisningen.
 • Duelighedsprøvegebyr 200kr betales direkte til censor ved prøven.

Elever i sejlerskolen skal have redningsvest og relevant påklædning til sejladserne.