Køb og salg af andele

Køb og Salg af Andele

VSL har 110 andelshavere. Andelene er af ens størrelse og alle har samme rettigheder. En andelshaver har ret til en plads der er minimum 3 m bred. Anvisning af større pladser skal altid aftales med bestyrelsen.

Køb og salg af andele formidles via bestyrelsen iht. § 5 i vedtægterne. Bestyrelsen opdaterer løbende en venteliste over interesserede købere.

Ønsker man at blive skrevet på ventelisten kontaktes kasseren, der opkræver et optagelsesgebyr på kr. 550,- for at komme på listen. De følgende år opkræves et årsgebyr på kr. 125,- for at blive stående på listen. Ventelisten administreres i den rækkefølge man er blevet skrevet op. Hvis man bliver tilbudt køb af andel men ikke tager i mod tilbuddet, flytter man nederst på listen, medmindre man ønsker at blive slettet helt.

Når en andelshaver ønsker, at sælge rettes henvendelse til bestyrelsen der kontakter interesserede købere fra ventelisten. Andelene handles til den værdi som er fastsat af bestyrelsen og oplyst på seneste generalforsamling i selskabet.

Såfremt der måtte blive andele til salg og der ikke aktuelt er købere, oprettes en venteliste hvor de udbudte andele noteres i datoorden. Først udbudte andel sælges til første køber.

Henvendelser om køb og salg af andele sker til formanden Henrik Vahlun.