Køb og salg af andele

Køb og Salg af Andele

VSL har 110 andelshavere. Andelene er af ens størrelse og alle har samme rettigheder. En andelshaver har ret til en plads der er minimum 3 m bred. Anvisning af større pladser skal altid aftales med bestyrelsen.

Køb og salg af andele formidles via bestyrelsen iht. § 5 i vedtægterne. Bestyrelsen opdaterer løbende en venteliste over interesserede købere.

Når en andelshaver ønsker, at sælge rettes henvendelse til bestyrelsen der kontakter interesserede købere fra ventelisten. Andelene handles til den værdi som er fastsat af bestyrelsen og oplyst på seneste generalforsamling i selskabet.

Såfremt der måtte blive andele til salg og der ikke aktuelt er købere, oprettes en venteliste hvor de udbudte andele noteres i datoorden. Først udbudte andel sælges til første køber.

Henvendelser om køb og salg af andele sker til formanden Frank Høyer Rasmussen.