Klubhuset og genåbningsplanen

Kære alle Klubhuset er uanset den politiske aftale tidligere på ugen stadig lukket. Det skyldes at lukningen af klubhuset er påbudt i en bekendtgørelse fra Kulturministeriet, som skal ændre når foreningerne – i vores tilfælde DGI – og ministeriet er enige om betingelserne. Det er åbenbart ikke sket endnu, og […]

Sjælland Rundt på Indersiden 2021

Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en to dages etapesejlads som finder sted weekenden den 19-20. juni 2021. Alle kan deltage – der inviteres til: kapsejlads efter DH TCC; cruisingregatta efter TurLys; tursejlads med motor.

Filmoptagelser på Veddelev havn

I den kommende tid skal der laves filmoptageler på Veddelev havn. Det er selvfølgelig spændende, men vi er også opmærksomme på, at det kan have lidt indflydelse på jeres muligheder på havnen. Specielt kan det betyde noget for dem der gerne vil sætte mast på fra den 26. – 29. […]

Affaldsindsamling en stor succes

Søndag d. 18. april fra kl. 10 – 12:00 deltog godt 30 indsamlere i affaldsindsamling. Vi mødtes ved VSB´s klubhus og folk gik i små grupper med god afstand ad udpegede ruter fra Risø i nord langs kysten til Frederiksborg vej i syd. Der blev i alt indsamlet ca. 40 […]

Tilmelding til kapsejlads

Kære kap- og tursejler Efter en laaang våd vinter, er vi mange der har længes efter at komme på vandet og mødes til onsdagssejlads. Desværre har COVID-19 virus ind til nu, hindret mange aktiviteter, men nu kan vi åbne op i det mindste for vores kapsejladser. Med det lempede regler for […]

Nyt fra VSBs bestyrelse

Kære Alle, 2020 og 2021 vil uanset at sejlsæsonen 2020 var rimelig, nok være år man ønsker at glemme. Vi skal selvfølgelig ikke opgive håbet for 2021 endnu, det kan komme måske komme sig, når alle er vaccineret. Men det har betydet hverken stander op 2020, markering af havnens 40 […]

Affaldsindsamling Veddelev

Hermed opfordring til en hyggelig formiddag til gavn for miljøet 😊 Mødestedet er VSB klubhuset på havnen, den 18. april 2021 kl. 10.00. Se https://www.dn.dk/arrangementer/23049-affaldsindsamling-veddelev/ for flere detaljer og (gratis) tilmelding. Ved tilmelding får du en sandwich og lidt at drikke og der vil være udlevering af handsker, gribetænger og affaldssække […]

Farten i Roskilde Fjord

I Roskilde havns område døjer vi med hurtiggående motorbåde som ikke overholder de fartbegrænsninger der er udstukket jf. reglerne for sejlads på Roskilde Fjord (se linket nedenunder). Det går udover både mennesker og dyr – naturen i almindelighed. REGLER FOR SEJLADS PÅ ROSKILDE FJORD Kenneth Aagaard, formand for Roskilde Havneselskab A.m.b.a. skriver til alle interessenter omkring […]

Guldborgsund Baltic Race 2021

De seks sejlklubber: Toreby Sejlklub Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing F. Bådklubben Guldborgsund, Nykøbing F. Nysted Sejlklub Guldborgland Bådelaug Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Stubbekøbing er gået sammen om at videreføre en kapsejlads i vores fantasiske farvande. Eventet får støtte fra Guldborgsund kommune som gerne fortsat vil understøtte den velrenommerede sejlads, som klubberne […]

VSB søger sejlerskoleinstruktører

Da vi skal til at stille et hold der kan varetage sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads og teori til duelighedsprøver for sæson 2021, søger VSB bestyrelsen instruktører der er interesseret i at fortsætte denne praksis. Vi i bestyrelsen vil gerne have sejlerskolen op at køre igen efter en lange covid-19 nedlukning. Vi […]