Corona regler for klubhus. (pr. 24. maj)

Corona retningslinjer pr. 21 maj.
19. maj 2021
Indkaldelse til generalforsamling den 22. juni kl. 19.
7. juni 2021

Corona regler for klubhus. (pr. 24. maj)

Forsamlingsforbuddet

 1. Hvad er forsamlingsforbuddet udendørs?
  1. Det er pt. tilladt at samle 100 personer til udendørs aktiviteter. Loftet er inkl. trænere, følgevoksne, officials mv.
  2. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forsamlingsforbuddet gælder således også på havet.
  3. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.
 2. Hvad er forsamlingsforbuddet indendørs?
  1. Det er pt. tilladt at samle op til 50 personer indendørs til både idræts- og foreningsaktiviteter.
  2. Alle personer fra 18 år og op skal have gyldigt coronapas for at deltage i indendørs aktiviteter.
  3. Gælder det møder, konferencer, kurser og generalforsamling er forsamlingsforbuddet på 1.000 forudsat plads- og afstandskrav opfyldes.

Mundbind

 1. Der skal bæres mundbind i klubhuse?
  1. Personer over 12 år skal bære mundbind i idrætsfaciliteter og klubhuse. Mundbindet må tages af, så længe man sidder på sin plads.
 2. Der skal ikke bæres mundbind under udendørs træning?

Afstand og kropskontakt

 1. Hvad er afstandskravet?
  1. Vi skal indtil videre holde mindst en meter, men gerne to meters afstand til hinanden, særligt ved aktiviteter i bevægelse eller fysiske anstrengelser.
  2. Afstanden måles fra næse til næse.
  3. I omklædningsrum, bad o.l. må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
  4. I klublokaler, der benyttes til kurser, generalforsamlinger o.l., må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne overvejende sidder ned. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og evt. optrædende.
  5. Det er tilladt at dyrke idræt med kropskontakt udendørs.
  6. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Dog skal I have ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  7. Hvis afstandsanbefalingen på 1 til 2 meter ikke kan overholdes, anbefaler vi, at man så vidt muligt sejler med fast(-e) makker(-e) eller med sin familie.
  8. Sejlere og klubben skal overveje, hvordan man kan undgå kontakt.
 • Klublokale incl. køkken:                         160  m2
 • Glasareal:                                                    83 m2
 • Sejlerstue                                                    22 m2

 

Krav om Coronapas

 1. Hvem skal have coronapas?
  1. Der gælder et krav om coronapas for voksne på 18 år og derover, der deltager i indendørs aktiviteter.
 2. Hvem skal kontrollere coronapasset?
  1. Der er et krav om, at coronapasset skal kontrolleres af den ansvarlige for aktiviteten eller klubbens ledelse.
  2. Kontrollen skal enten udføres ved hver aktivitet eller som stikprøvekontrol én gang i døgnet.

 

Se i øvrigt:  https://dansksejlunion.dk/corona også for kapsejlads og sejlerskole

Comments are closed.