Det røde sømærke Elleore W

FlæskeCup for Finnjoller
26. september 2019
Stander ned
26. oktober 2019

Det røde sømærke Elleore W

Efterretninger for søfarende.
Vores entreprenør har konstateret, at lysenheden på det røde sømærke Elleore W er knust, antagelig på grund af en påsejling. Der er bestilt en ny lysenhed, men den kan først påsættes i forbindelse med retableringen af farvandsafmærkningen til sejlsæsonen 2020, så indtil da er der ikke lys fra dette sømærke: AFM nr. 1257-7-450 (RFU 306).

Roskilde Fjordudvalg (RFU)

www.roskildefjordudvalg.dk

Comments are closed.