DTU aqua test anlæg

Gennemsejling i arbejdsområdet
15. maj 2018
Aftenvandring i Veddelev 2018
27. maj 2018

DTU aqua test anlæg

DTU Aqua har i forbindelse med et forskningsprojekt omhandlende kompensationsopdræt af muslinger til fjernelse af kvælstof fra vandmiljøet udsat en testline i Roskilde fjord på position 55”42,538 N og 12”03,994 Ø. Testlinen er markeret af to gule special-afmærkninger placeret med 135 meters mellemrum. Mellem afmærkningerne er der trukket en line 50 cm under vandoverfladen påmonteret sortgrå bøjer og 2,5 m muslingeyngel-opfang, der hænger ned i vandsøjlen. Vi beder venligst skibsfarten holde sig godt klar af testlinen.

Læs mere her.

Comments are closed.