Orientering om Corona, generalforsamling og nytårskur.

Roskilde sejlklub Inviterer til Klubaften d. 14.dec.
6. december 2021
Hjælp til højtvandssikring
28. januar 2022

Orientering om Corona, generalforsamling og nytårskur.

Corona situation gør igen alt lidt usikkert, men som en orientering kan oplyses, at bestyrelsen planlægger, at næste generalforsamling afholdes Onsdag d. 23 marts 2022. Det vil sige at indkaldelse m.m. udsendes senest primo uge 7. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen senest skal være bestyrelsen i hænde 10. januar jf. vedtægterne uanset tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

 

Nytårskuren hænger nok i en lidt tynd tråd ift. de aktuelle forventninger til kommende udmeldinger, derfor venter vi med såvel indkøb som invitation til, at vi har rimelig klarhed over de regler, der er gældende ved årets udgang.

 

Inden jul vil vi udsende et nyhedsbrev om årets gang og tilstundende aktiviteter, herunder ikke mindst m.h.t vores strategi arbejde.

 

Hilsen Bestyrelsen.

 

 

Comments are closed.