Søsætning af lystbåde 2023

Foredrag med Stig Sandvang
19. februar 2023
En kærlig hilsen med et stort tak
22. februar 2023

Søsætning af lystbåde 2023

Tilmelding til søsætning sker i år manuelt på ønskelister.

Kære bådejere,

Datoer for søsætning:

  • Mandag 10. April Stor kran bil – seneste tilmelding er mandag d. 3. april 2023.
  • Onsdag 13. April Lille kran bil – max 7 t. – seneste tilmelding er onsdag 5. april 2023.
  • Torsdag 20. April Lille kran bil – max 7t – seneste tilmelding er torsdag d. 13. april 2023.
  • Onsdag 26. April Lille kran bil – max 7 t. – seneste tilmelding er onsdag d. 19. april 3023.
  • Lørdag 6. Maj Stor kran bil – seneste tilmelding er lørdag d. 29. april 2023.

Tilmelding til søsætning sker i år manuelt på ønskelister ophængt klubhuset efter først til mølle princippet.

Der vil blive ophængt 5 tilmeldingslister på opslagstavlen i klubhuset svarende til de 5 ovennævnte søsætningsdage.

Hvis du har en båd, som du ønsker søsat på en af de omhandlede dage, skal du indfinde dig i klubhuset og skrive dig på et af de tidspunkter, der passer dig på den dato som du har valgt til søsætning af din båd.

Ud for det tidspunkt, som du har valgt, skal du endvidere anføre dit fulde navn, bådens navn, bådens type og vægt samt dit telefonnummer.

Hvis tidspunktet, som du ønsker, er optaget (feltet er udfyldt) af en anden bådejer, må du finde et andet (frit) tidspunkt den pågældende dag eller evt. en anden dag og tidspunkt for søsætning af din båd. Hvis listen for en enkelt dag er helt udfyldt, må du finde en anden dag og tidspunkt for søsætningen af din båd.

Det er strengt forbudt at slette eller ændre på tilmeldinger, der er sket på listerne af andre før dig.

Tilmeldingslisterne vil blive nedtaget en efter en 1 uge forinden hver søsætningsdag, hvorefter vi skal forsøge at få “regnskabet” til at gå op således, at søsætningerne kan foretages løbende hvert 20. minut uden der opstår pauser mellem hver søsætning.

Det kan derfor blive nødvendigt for os, at ændre på dit ønske om både dato og tidspunkt, men hvis dette sker, vil du blive kontaktet telefonisk.

Din båd skal naturligvis være fuldstændig søklar 1 time før tidspunktet for søsætningen, og du bedes være til stede på havnen ligeledes 1 time før søsætningen af din båd.

Det vil også være godt, hvis du er til rådighed på din telefon på dagen i tiden før søsætningen af din båd, hvis vi skulle få et akut afbud, og derfor gerne vil tilbyde dig en søsætning før dit ønskede tidspunkt.

HUSK at dit stativ og området under dette skal være fuldstændigt ryddet senest 1 uge efter søsætningen, så vi kan flytte stativerne uhindret af fx. efterladte fliser, brædder, malerbøtter o.l.

Spørgsmål kan rettet ved personlig henvendelse på havnekontoret i åbningstiderne eller på tlf. 51906675.

Venlig hilsen og god vind i 2023.
Havnekontoret / Havneudvalget

Comments are closed.