Spærring af Kronprins Frederiks Bro

Jyllinge Open 2018
1. september 2018
Vidensaften i Plastfri Roskilde Fjord
4. september 2018

Spærring af Kronprins Frederiks Bro

Høring vedrørende midlertidig spærring af Kronprins Frederiks Bro fra og med 20. november 2018 til og med den 23. november 2018

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder vedrørende styringen af klapperne på Kronprins Frederiks bro i Frederikssund, vil det være nødvendigt, at afspærre klapfaget for åbning i nogle få dage i efteråret 2018. Dvs. klapfaget/gennemsejlingsfaget på broen vil være spærret for åbning i forhold til den underførte skibstrafik. Det vil fortsat være muligt at sejle under broen med lave fartøjer der kan komme under broen.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra tirsdag den 20. november 2018 kl. 00.30 til og med fredag den 23. november 2018 kl. 23.00. Arbejdet er lagt på dette tidspunkt af året af hensyn til mindst mulig forstyrrelse på lystsejladsen m.m.

Arbejdet er nødvendigt og skal udføres for at sikre broens funktion og drift fremadrettet.

I forbindelse med anmeldelse af arbejdet til søfartsstyrelsen og advisering i efterretning for søfarende, skal jeg bede om Jeres evt. kommentarer, indvendinger eller lign. i forhold til ovenstående planlagte arbejder og lukningen af klapfaget.

Såfremt I ikke har indvendinger i forhold til ovenstående arbejder, skal jeg bede om en tilbagemelding hvor I bekræfter dette.

Tilbagemelding udbedes senest fredag den 14. september 2018 ved skriftlig tilbagemelding til undertegnede.

Såfremt vi ikke har modtaget bemærkninger inden for denne tidsfrist tillader vi os at antage, at der ikke er bemærkninger til spærring af klapfaget/gennemsejlingsfaget for åbninger i ovenstående periode.

I er naturligvis også meget velkommen til at kontakte undertegnede såfremt I har spørgsmål.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen
Niclas Grønkjær Rasmussen

Civilingeniør (B)
Senior ingeniør
1101039 – Bro og tunnelvedligehold

M +45 5161 6154
ngr@ramboll.dk

Comments are closed.