Teori til Duelighedsbevis

Afslutning kapsejladssæson
14. september 2017
Fælles optagning 2017
25. september 2017

Teori til Duelighedsbevis

Teori til Duelighedsbevis for Fritidssejlere

Nu har du eller en du kender muligheden for at tage teorien til Duelighedsbevis for Fritidssejlere gennem sejlerskolen i VSB:

  • Underviser: Ivan Kristensen
  • Sted: VSB’s klubhus
  • Start: Start onsdag d. 4. oktober 2017 kl. 18.00-21.30
  • Lektioner: 7 (ugentlig)
  • Eksamen: Onsdag d. 29. november 2017
  • Pris: 1.200 kr. ekskl. materialer og eksamensgebyr
  • Efter bestået teorieksamen kan du vælge at videreuddanne dig på yacht-skipperkurset ligeledes i VSB-regi.

Der undervises i brugen af søkort og kompas, søvejsregler, terrestisk navigation, farvandsafmærkninger, brandbekæmpelse samt sømandsskab og meteorologi.

Max. ca. 10 elever men mulighed for yderligere et kursus. Således begrænsede antal pladser, hurtig tilmelding ønskelig, for nærmere oplysninger og tilmelding kontakt VSB, sejlerskolens teoriansvarlige, Anders Hovmøller (anders@hovmoller.com) eller tlf. 51224488.

Comments are closed.