VSB Generalforsamling 2023

VSB sejlerskole starter i april 2023
7. marts 2023
Speedbådsprøver i Veddelev i påsken
19. marts 2023

VSB Generalforsamling 2023

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00.

Ordinær generalforsamling i Veddelev Strands Bådelaug afholdes i VSB klubhus

Dagsorden i henhold til lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
  1. Beretning for 2022
  2. Planer for 2023 – 2024
 3. Regnskab for det foregående kalenderår
 4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser
 5. Indkomne forslag.
  1. Forslag vedr. ændring af vedtægterne f.s.v.a valg til bestyrelsen modtaget.
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   • Anders Vognsen (villig til genvalg)
   • Martin Nielsen (villig til genvalg)
   • Henrik Høj (ønsker ikke genvalg)
   • Nina Tuxen (ønsker ikke genvalg)
  2. Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Per Juul Hansen, Axel Pedersen og Anders Therkildsen.
  3. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  4. Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til havneselskabets bestyrelse, heraf mindst én ikke andelshaver, for 1 år
  5. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år
   • Kurt Jægerfeldt (bestyrelsens forslag)
   • Johnny Gjeding Olsen (bestyrelsens forslag)
  6. Revisor Suppleanter:
   • Leif Knudsen (bestyrelsens forslag)
   • Kim Aaen (bestyrelsens forslag)
 7. Eventuelt

Alle bilag til generalforsamlingen er tilgængelige på:

https://vsb.dk/generalforsamlinger/

 1. Driftsregnskab og balance 1.1. til 31.12.2022
 2. Budget 2023 samt kontingent og andre ydelser
 3. Forslag til ændring af vedtægterne vedr. VSB love
 4. Bestyrelsens forslag til investeringer i 2023

Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer opfordres til tidligt fremmøde.

Bestyrelsen har modtaget enkelte henvendelser vedrørende kandidater til ovenstående valg, men mangler endelig accept. Hvis nogen skulle have lyst, så meld jer endelig.

Vi glæder sig til at se jer og byde på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen

VSB Bestyrelse

Comments are closed.