VSB nyhedsbrev

Holbæk Sejlklub 100 år
14. december 2022
VSB – VSL Klubaften
4. januar 2023

VSB nyhedsbrev

Vi ønsker alle medlemmer i VSB en glædelig jul og godt nytår.

Kære alle i VSB,

Vi vil gerne takke medlemmer og ikke mindst alle vores aktive hjælpere for et godt 2022.

Vi vil gerne indbyde alle til nytårskur den 31. December 2022 kl 12.00. Her har vi lejlighed til at ønske hinanden godt nytår inden nytårsløjer for alvor går i gang.

Lidt nyheder fra din sejlklub

Generalforsamling den 15. marts 2023

Vi har lagt dato for vores generalforsamling fast til den 15. marts kl. 19 i VSB klubhus.

Vi har en del i bestyrelsen på valg og et par som ikke ønsker genvalg. Vi har fortsat mange spændende opgaver foran os, så det vil være godt med nye ideer og kræfter.

Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, så tag gerne fat i Anders Vognsen (vognsen@mac.com).

Klubhuset – varme på lavblus

Vi har i bestyrelsen vedtaget at sænke temperaturen i vores klubhus til et minimum og har samtidigt vedtaget en midlertidig “varmeafgift”, for lejere af huset. Dette for at holde vores varmeudgifter nede.

Vinterbaderne i fuld gang

Vi er glade for at have fornyet aftale med vinterbaderne. Vi kan se de er godt i gang og dejligt med aktiviteter på havnen her i vinteren.

Vinterbaderne kan benytte VSB gæstetoilet og bad og som noget nyt kan medlemmer af VSB, som ønsker en kold dukkert benytte bro og trappe, men naturligvis ikke vinterbadernes sauna.

Slæbested sikret

Vi har som lovet indkøbt riste til skrid sikring af slæbestedets sydlige side. Et hold friske Finn sejlere monterer den ved et kommende lavvande.

Kontakt til havnefogeder

Der er været lidt tvivl om havnefogedens kontortid i vinterhalvåret. Træffetid er

  • 1. okt. til 30. april.
    Mandag fra 9-10.
  • Træffes på tlf. 51906675 eller havnefoged@vsb.dk
  • Læg gerne en besked og han ringer tilbage.

Tilbud fra Roskilde sejlklub om yachtskipper 3 – bemærk kort tilmeldingsfrist

Er du interesseret så giv en forhåndstilkendegivelse ved at sende mail til vognsen@ mac.com mail inden juleaften.

Vi har forberedt et intensivt Yachtskipper 3 kursus og vil gerne stikke en finger i jorden for at få en føling med hvor mange der ønsker at deltage.

Derfor vil vi meget gerne have en uforpligtende tilbagemelding på om du overvejer kurset.

Vi har sat to weekender af til et intensivt kursus:

  • 20. – 22. januar fredag kl 18 -21 Lørd & Søn:10-16
  • 03. – 04. februar fredag kl 18 -21 Lørd & Søn: 10-16

Roskilde Sejlklub giver tilskud til egne medlemmer så vi har lidt forskellige priser:

  • Medlem af Roskilde Sejlklub 3.900,-
  • Instruktør i Roskilde Sejlklub 1.900,-
  • Øvrige 4.500,-

Ud fra tilbagemeldinger vil vi efterfølgende indbyde til bindende tilmelding.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår

Comments are closed.