Udvalg

Havneudvalg

Udvalget varetager drift, vedligeholdelse, nyanlæg i forbindelse med VSBs faciliteter på havnen, samt udvendig og indvendig vedligeholdelse af klubhuset og dets lokaler. Endvidere forestår havneudvalget fordelingen af jollepladser, samt pladser for både på land for vinteropbevaring. Til assistance herfor ansætter bestyrelsen en lønnet havnefoged.

 

Formand: Claus Christiansen.

Medlemmer: Claus Christiansen, Lars Skjoldager Hansen

Kontakt: havneudvalget@vsb.dk. Tel. (Formand): 4045 2188.

Kapsejladsudvalg

Se siden Kapsejlads

Aktive Maritime Seniorer

Se siden Aktive Maritime Seniorer

Miljøudvalg

Miljøudvalget har følgende rolle i klubben.

  • orienterer medlemmer om hvordan de kan bidrage til at vedligeholde et godt miljø i havnen og Roskilde Fjord;
  • holder kontakt med andre organisationer som beskæftiger sig med miljøet i området;
  • deltager i aktiviteter som vedrører miljøet i Roskilde Fjord.

Aktiviteter

Kontakt

Arrangementudvalg

Udvalget varetager at arrangere standerophalings- og nedhalingsbegivenheden, samt andre større klubsammenkomster.

Formand:

Fiskeudvalg

fisketur@vsb.dk

Udvalget arrangerer ture til saltvandsfiskeri for interesserede medlemmer. Der arrangeres en nytårstur efter torsk og en forårstur efter fladfisk.

Formand: Per Juhl Hansen

Mail: fisketur@vsb.dk

Motorbådsudvalg

Udvalget varetager alle motorbådsmedlemmernes interesser – og fremkommer med forslag til bestyrelsen og generalforsamlingen.

Kontakt:  Torben Peetz, Tlf. 51 90 66 75, Email. havnefoged@vsb.dk