VSL

Veddelev Strands Lystbådehavn AmbA (VSL) er et andelsselskab med 110 andelshavere, der i fællesskab ejer og driver Veddelev Havns havneanlæg bestående af moler, broer og havnepladser.

En andel handles pt. til kr. 70.000,- kontant og hver andelshaver har ret til tildeling af en plads til egen båd.

Havnen der blev indviet i 1980 har 110 pladser af forskellig størrelse. Bestyrelsen fordeler pladserne en gang årligt og der opkræves et årligt havnekontingent mellem kr. 1.000,- og kr. 3.000,- afhængig af hvor stor en plads man råder over.

Vi har en maksimal bådstørrelse på 46 fod og 4,60 m i bredden og der må ikke lægges både i havnen til fast beboelse.

De landværts havneanlæg, klubhus og masteskur mm. ejes og drives af sejlklubben VSB som alle andelshavere skal være medlem af.

Henvendelser om administration, køb og salg af andele sker til formanden Frank Høyer Rasmussen.

VSLs Bestyrelse

Formand Frank Høyer Rasmussen, 20908870, fhr@inteventor.dk

Næstformand Jakob Voltzmann, 40507889, jakob.voltzmann@gmail.com

Kasserer Kurt Jægerfeldt, 21797964, Kurt.Jaegerfeldt@gmail.com

Sekretær  Nina Tuxensen, 40787512, pecon@privat.dk

Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen, 44604616, pjh@kmd.dk