VSL

Veddelev Strands Lystbådehavn AmbA (VSL) er et selvstændigt andelsselskab med 110 andelshavere, som ejer og driver Veddelev Havns havneanlæg bestående af moler, broer og havnepladser.

Hver andelshaver har ret til tildeling af en plads til egen båd. Havnen har 110 pladser af forskellig størrelse. Bestyrelsen fordeler pladserne en gang årligt. De landværts havneanlæg og alle faciliteterne her ejes og drives af VSB, som man som andelshaver også skal være medlem af.

Henvendelser om administration, køb og salg af andele sker til kassereren. Øvrige henvendelser til enten havnefogeden eller formanden Frank Høyer Rasmussen.

Bestyrelsen 2016

Formand Frank Høyer Rasmussen, 20908870, fhr@inteventor.dk

Næstformand Jakob Voltzmann, 40507889, voltzmann@webspeed.dk

Kasserer Kurt Jægerfeldt, Kurt.Jaegerfeldt@gmail.com

Sekretær  Henrik Jørgensen henrik.joergensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen, 44604616, pjh@kmd.dk