Bundmaling

Generalforsamling
1. februar 2017
Standerhejsning 2017
17. februar 2017

Bundmaling

Der er nu igen interesse fra miljømyndighederne omkring vores omgang med Bundmaling, derfor her i foråret en lille reminder om den praksis vi hidtil har fulgt samt en lille nyhed:

  • Afvaskning sker på vinteropbevaringspladsen. Saml malingsflager og begroning og aflever det i havnens miljøcontainer . Læg eventuelt en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle.
  • Ved afrensning af bundmaling dæk af under båden og anvend vakuumskrabejern og støvsuger.
  • Havnefogeden har et jern med vakuum, der kan lånes, mod beskedent vederlag til løbende vedligehold.
  • Følg generelt Dansk Sejlunions anbefalinger jf.:
    http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/skrog/bundmaling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *