COVID-19 og VSB: opdatering

Onsdagstur & -kapsejlads efterår
4. august 2020
Undersøgelse om brandsikkerhed
27. august 2020

COVID-19 og VSB: opdatering

Regeringens udmelding 15/8 vedrørende fase 4 lempede ikke på restriktioner i relation til anvendelse af klubhuset, derfor er vi stadig ramt af begrænsningerne vedrørende antal personer pr. ”m2”.

Klublokalet er 110 m2, hvilket betyder, at der må være 27 stående personer, og hvis deltagere i det væsentlige sidder ned, kan det blive op til 55 personer.

Men herudover anbefaler Dansk Sejlunion, at der altid holdes 2 meter afstand indendørs. Sundhedsstyrelsens anbefaling om afstand fra ’næsetip til næsetip’ er mindst 1 m, og hvis der er øget smitterisiko f.eks. pga. fysisk aktivitet eller personer i risikogruppen så 2 meter.

Her den konkrete tekst fra Bekendtgørelsen vedrørende lokaler:

§ 8. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

  1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den fysiske 2 eller juridiske personer, der råder over lokalerne, er omfattet af retningslinjer udarbejdet af vedkommende minister på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og under inddragelse af øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v. (sektorpartnerskabsretningslinjer), eller er en offentlig myndighed. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. 
  2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.
  3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. 
  4. Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
  5. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 6) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Vi operer med følgende mål:

  • Klublokale 100m2
  • Skipperstue 20 m2
  • Glas gang i alt: 84 m2

DGI/DIF regler og anbefalinger fremgår af:  https://dansksejlunion.dk/corona

Comments are closed.