Undersøgelse om brandsikkerhed

COVID-19 og VSB: opdatering
21. august 2020
Fælles optagning 2020
30. august 2020

Undersøgelse om brandsikkerhed

En opfordring fra Morten Kjems, Redaktør, Dansk Sejlunion: Deltag i undersøgelse om brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug.

Denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om i Danmark. Overlæge og professor Jens Lauritsen fra Odense Universitetshospital har taget initiativ til at lave en undersøgelse, der skal afdække årsagerne til, hvorfor brandene opstår. Dansk Sejlunion bakker op om denne undersøgelse og vil gerne bidrage til at få så mange besvarelser så muligt.

————————————————————————————-

Hvordan er brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug?

I denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om Fyn, mens de lå på vandet – og nogle af dem brændte helt ned. Alle personer blev heldigvis reddet. Men kunne det være undgået?

For at give et svar undersøger jeg hændelser, brandslukningsudstyr, brandøvelse, alarmering, teknisk indretning, bådtyper og sejlvaner i et skema. Ved at svare kan du få ideer til sikring af egen båd og rutiner mod røg eller brand (Det har mindst 65 % af alle fået til nu).  

For at få et dækkende billede mangler der flere svar. Har du ikke svaret, så klik gerne her: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=43YU4Q4NU2C1

Svarene indsamles helt anonymiseret. Den der svarer kan IKKE identificeres. Resultatet formidles i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd. Alle svar indgået før 15.9 indgår i analysen.

Hvis du har spørgsmål kan jeg kontaktes her: Jens Lauritsen, overlæge og professor, Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital  Tlf: +45 2921 1806  Mail: jel@rsyd.dk

Comments are closed.