Farten i Roskilde Fjord

Guldborgsund Baltic Race 2021
23. marts 2021
Affaldsindsamling Veddelev
5. april 2021

Farten i Roskilde Fjord

I Roskilde havns område døjer vi med hurtiggående motorbåde som ikke overholder de fartbegrænsninger der er udstukket jf. reglerne for sejlads på Roskilde Fjord (se linket nedenunder). Det går udover både mennesker og dyr – naturen i almindelighed.

REGLER FOR SEJLADS PÅ ROSKILDE FJORD

Kenneth Aagaard, formand for Roskilde Havneselskab A.m.b.a. skriver til alle interessenter omkring Roskilde Fjord.  Hvis du har meninger kan du kontakte VSB Havneudvalget (havneudvalget@vsb.dk).

I Roskilde havns område døjer vi med hurtiggående motorbåde som ikke overholder de fartbegrænsninger i reglerne for sejlads på Roskilde Fjord. Det går udover både mennesker og dyr – naturen i almindelighed.

I tilladelsen fra Kystdirektoratet til vores udvidelse af Roskilde Havn, er der faktisk indarbejdet en betingelse om at vi i vores havn ikke må have mere end 81 hurtiggående motorbåde – netop for ikke at risikere at vi medvirker til at øge problemerne.

Men vi får jo mange gæster ude fra, og der bliver isat mange motorbåde på slæbesteder rundt omkring. Vi oplever at mange ikke kender fartbegræsningerne.

Vi har en pågående dialog med Danmarks Naturfredningsforening, som er MEGET opmærksomme på dette problem i vores område.

I vores bestyrelse har vi længe arbejdet med en kampagne for vores andelshavere for at sætte fokus på dette, og vi skriver jævnligt om det i vores nyhedsbreve. Men vi fornemmer, at hvis vi for alvor skal have gjort noget ved problemet, så skal alle fjordens havne stå sammen om dette. Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre jeres holdning til følgende:

Igangsætning af en fælles ”fjordkampagne” med udgangspunkt i at fartgrænserne skal overholdes. Evt. med inddragelse af isefjorden også. Der kan medvirke flere interessenter, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Nationalparken Skjoldungernes land.

Arbejde for en generel reduktion af områderne hvor der kan sejles mere end 8 knob – evt. max. 8 knob i hele Roskilde Fjord. Det vil være noget nemmere at håndhæve fartgrænser hvis det var i hele fjorden der var max. 8 knob – men selvfølgelig noget af et slag for nuværende ejere af hurtiggående motorbåde. Et forslag kunne være at have et område nord for Frederikssund og et område mellem Veddelev og Eskilsø med fri hastighed. Her er der forholdsvist bredt, så der burde være plads til alle !?.

Jeg skal præcisere, at vi intet har imod hurtiggående motorbåde – jeg har selv en. Men vi mener at vi skylder naturen og hinanden at tage hensyn.

PS: jeg er ikke helt klar over om jeg når ud til alle interessenter med denne mail, så giv mig meget gerne en melding hvis jeg mangler nogen. Vi har prioriteret ”formænd” i denne udsendelse, da det jo er et politisk spørgsmål (Lynæs, Hundested og Rørvig er med også, da i jo ofte er 1. stoppested for gæster i Roskilde fjord).

Jeg håber på en hurtig tilbagemelding, så evt. fælles tiltag kan starte hurtigt op. I er i øvrigt velkomne til at ringe eller skrive for uddybning !

Med håbet om en dejlig sejlsæson som står for døren … 😉

Mange hilsner

Kenneth Aagaard, Formand, Roskilde Havneselskab A.m.b.a.

Strandgade 2, 4000 Roskilde.

Tel. 4635 1000. Mail. havn@roskildehavn.dk.

www.roskildehavn.dk

Comments are closed.