Guldborgsund Baltic Race 2021

VSB søger sejlerskoleinstruktører
17. marts 2021
Farten i Roskilde Fjord
24. marts 2021

Guldborgsund Baltic Race 2021

De seks sejlklubber:

  • Toreby Sejlklub
  • Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing F.
  • Bådklubben Guldborgsund, Nykøbing F.
  • Nysted Sejlklub
  • Guldborgland Bådelaug
  • Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Stubbekøbing

er gået sammen om at videreføre en kapsejlads i vores fantasiske farvande.

Eventet får støtte fra Guldborgsund kommune som gerne fortsat vil understøtte den velrenommerede sejlads, som klubberne de tidligere år har fået meget stor ros for gennemførelse, sikkerhed og servicering af deltager og publikum.

Kapsejladsen er en fantastisk mulighed for at afprøve sine sejl og navigations erfaringer af, i både dag og natsejlads, i det spændende sejlområde som vi er omgivet af og nyder hver gang vi stævner ud i vores både.

Kapsejladsens lange ruter starter torsdag den 26. august 2021 med startlinje lagt ud i Guldborgsund ud for Vikingens bro, hvor alle tilskuere har mulighed for at følge starterne på allernærmeste hold.. ja man kan næsten røre ved bådene når de nærmeste passerer forbi bolværket på vej mod nord når startskuddet lyder.
Det er helt specielt, at man kan afvikle starter på et sådant publikumsvenligt sted, hvor der vil være speakning og andre publikumsmæssige tiltag!

De lange ruter er på henholdsvis 155 sømil og 225 sømil.

Der er mulighed på 155 sm banen for at sejle enten singlehanded eller double handed. Det vil sige, at man enten er en om bord eller to om bord.  225 sm ruten er kun for double handed besætninger… altså 2 om bord.

Starterne går alle sidste på eftermiddagen og herefter sejler alle deltagere og baner op igennem Guldborgsund og under Guldborgbroen. Man kan følge sejladserne hele vejen fra kysterne på begge sider og igen ved passagen ved Guldborg vil der være sørget for publikum vil kunne hygge sig og få information om sejladsen.

155 og 226 sm ruterne starter torsdag den 26. august 2021 sidst på eftermiddagen med 1. start kl. 17:00
86 sm starter fredag den 27. august 2021 med 1. start kl. 17:00

Ved skippermødet inden sejladserne, har skipperne fået besked på, om de skal sejle med retning med eller mod uret rundt på ruterne. Det er vejrudsigterne der bestemmer dette.

Ruten på 155 sm går ud i Smålandshavet og hvis det bliver med uret, så skal der sejles syd om Femø og Fejø og videre ud i Langelandsbæltet og sydpå til Østersøen. Herefter langs med Lollands sydkyst og ind og runde mærkerne ud for Skansen i Nysted. Herefter kurs mod Gedser og syd om Gedser. Videre op mod nord langs Falsters østkyst og op til indsejlingen til Grønsund. Her skal et mærke udlagt i det vestlige bassin i Stubbekøbing havn rundes og videre mod vest under Farøbroen. Herefter igennem det afmærkede område ved anlægsarbejdet med den nye Storstrømsbro, som skal respekteres ! .. herefter videre ud igen i Smålandshavet og rundt om Femø og tilbage til Guldborgbroen. Så skal der sejles det sidste stykke til mållinjen ud for Vikingen, hvor der igen vil være fantastisk mulighed for at heppe på sine favoritter, når de passerer mållinjen !
De forventes at komme hjem fra om natten til og lørdag formiddag.

155 sm ruten er for den / de erfarne skippere og co skippere og der vil udfordre sig selv i både “indenskærs og udenskærs” sejlads !

Ruten på 225 sm går også ud i Smålandshavet og hvis det er fastlagt at det er med uret, så går det videre syd om Femø og Fejø, vest om Vejrø og vider nord på igennem Agersøsund og rundt nordspidsen af Agersø. Ned langs Agersø og igennem Omøsund og øst og syd om Omø. Videre mod vest og nord om Langeland. Kursen herefter sydpå langs Langeland, forbi Rudkøbing og til Marstalrenden. Videre mod sydøst og nedenom Femern. Herefter nordøst på til Falsters sydspids og videre op langs Falsters østkyst. Ind i Grønsund og runding i Stubbekøbing Havn af det nævnte mærke. Herefter mod øst under Farø broen, den gamle Storstrømsbros gennemsejling felt og ind igennem det afmærkede område ved anlægsarbejdet.
Så går turen ud igen i det dejlige Smålandshav og rundt Femø og retur til Guldborgsund til ned til mållinjen.
De forventes at komme retur i løbet af lørdag den 28. august 2021.

226 sm ruten er kun for de absolut meget erfarne skippere og deres co skippere, der har sejler den form for sejladser tidligere.

Ruten på 86 sm er efter Guldborg bro passagen ud i Smålandshavet. Er der “med uret”, så er det syd om Femø og Fejø og herefter mod nordøst og nord om Femø med fortsat sejlads til anlægsarbejdets gennemsejlings område, under gennemsejlings fagene den gamle bro og videre under Farøbroen. Fortsat sejlads mod øst i Grønsund og runding af mærket i Stubbekøbing. Herefter retur i Grønsund til Farøbroen, den gamle bro og anlægsarbejdspassagen ved den bye Storstrømsbro.
Forsat sejlads langs Falster nordvestkyst og ind mod Guldborg og så tilbage til mållinjen, hvor fansene venter og hepper sejlerne over mållinjen.
De forventes hjemme lørdag formiddag.

86 sm ruten er får nysejlere og andre som ikke har behov for de helt store udfordringer, men gerne vil sejle en spændende tur og afprøve dag og natsejlads i kendt og ikke så udfordrende farvand som de lange ruter.

Al sejlads sejles efter almindelige søvejsregler og ikke kapsejaldsregler. Så man må f. eks. ikke ”luffe” andre sejlere.

Alle sejladser overvåges af “Trackergruppe” i Vikingens klubhus og alle uregelmæssigheder vil der blive grebet ind over af sejladsledelsen.

Hvis vejret kræver det, vil banerne blive afkortet og sejlerne få besked på at dette sker. Dette for at sikre, at alle når hjem til afslutningsfest med præmieoverrækkelse m.m. for sejlerne.

Der vil ved Vikingens klubhus være muligheder for at få informationer, købe drikkelse og pølser, samt have hygsomt samvær alle dagene.
Bådklubben Guldborgsunds klubhus vil blive indrettet som “Race office”, hvor sejlerene vil blive indskrevet og serviceret.

Alle sejladser kan følges på app og pc via trackingsystemet “Tractrac”.

Så kære sejlere.. skynd jer at få tilmeldt på: https://www.guldborgsund-baltic-race.dk

Følg også Guldborgsund Baltic Race på facebook:

https://www.facebook.com/Guldborgsundbalticrace

Introduktions prisen er meget kundevenlig og her første år er det 500 kr for singlehanded og 600 kr for en doublehanded båd.
For den pris får man tracker, skippermøde, finisher polo og afslutningsfest.
Næste år er prisen 1.000 og 1.200 kr.

Comments are closed.