Kapsejlads interessetilkendegivelse

Standerhejsning den 3. maj aflyst
11. april 2020
Tyveri på havnen
21. april 2020

Kapsejlads interessetilkendegivelse

OBS. Onsdagssejlads udsat!! Se indlæg på vsb.dk

Interessetilkendegivelse – TWO star sejlads m.m.

Kære kapsejler

Efter en lang og våd vinter er vi mange der har set frem til at åbne kapsejlsæsonen, men det fik coronavirus sat en effektiv stopper for.

Statsministeren åbner jo nu Danmark forsigtigt og kontrolleret op, men har som bekendt arbejdspladser som højeste prioritet. Dansk IdrætsForening er i dialog med myndighederne om en mulig delvis åbning af udendørs idrætaktiviteter herunder sejlads. Ind til videre har DIF ikke opnået godkendelse, hvilket betyder at al klubaktivitet indendørs, udendørs og på vandet – fortsat frem til d. 10. maj er indstillet.

Når der på et tidspunkt åbnes op, er et sandsynligt scenarie at der vil blive åbnet for singelhandsejlads og sejlads to mands med fast makker (TWO star).

Vi vil gerne allerede nu have en tilbagemelding fra RS og VSB – kapsejler med tilkendegivelse om hvem der er interesseret i en form for TWOstar / singelhand kapsejlads i foråret.

Vi vil sikkert også lempe på div. vilkår, handicapmål, mulighed for at sejle uden spiler og ændre start/mål procedurer – forslag hertil er velkommen.

> Følg linket her og udfyld venligst svarformular

Sejlerhilsen Normann
Formand Roskilde Sejlklub

www.rosejl.dk

Comments are closed.